Rijk van Maas en Waal maakt werk van klimaatadaptatie

De Regionale Klimaat Adaptatie Strategie (RAS) voor de regio Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal is op woensdag 12 juni als één van de eerste regio’s officieel van start gegaan! De ondertekening van het manifest ‘Rijk van Maas en Waal’ is door maar liefst 30 partijen een hele concrete stap naar een klimaatbestendige regio. Namens de gemeente Wijchen ondertekende wethouder Paul Loermans het manifest.

Tijdens de ondertekening gaven dagvoorzitter Margot Ribberink (presentator, voormalig weervrouw, ambassadeur Operatie Steenbreek en klimaatexpert), Peter Glas (deltacommissaris), Jan Willem Burgmans (Heijmans) en Rob Jaspers (de Gelderlander) hun kijk op de regionale en concrete aanpak van een klimaatbestendige regio

Wat is een Regionale Klimaat Adaptatie Strategie?

Een RAS geeft aan hoe de regio op de korte en lange termijn gaat werken aan een klimaatbestendige en water robuuste inrichting. Kortom een regio die bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering.

De afgelopen twee jaar de zeven gemeenten Berg & Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen, Wijchen, West Maas & Waal samen met Waterschap Riviereland en de provincie Gelderland hard gewerkt om een breed gedragen strategie te ontwikkelen. Een strategie waar niet alleen overheden achter staan, maar ook andere partijen die actief zijn in de regio op dit terrein ondertekenden het manifest: Vitens, Ploegdriever, K3 Delta, ZLTO, De Gelderse Natuur en Milieufederatie, De Beijer Groep, Staatsbosbeheer, VHG – branchevereniging ondernemers in het groen, Spectrum Elan, Nederzand, Vierdaagsefeesten Nijmegen, Klokgroep, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, De Bastei, Architectenbureau Elyps, Gelders Genootschap, de gezamenlijke Nijmeegse woningcorporaties, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Hogeschool van Hall Larenstein, Werkgroep Milieubeheer Groesbeek en Tuinbranche Nederland.

Zes RAS-thema’s

De RAS Rijk van Maas en Waal richt zich op de zes thema’s:
•    Groenblauwe stad, groenblauwe dorpen,
•    Klaar voor de hitte,
•    Een toekomstbestendig landelijk gebied,
•    Antiverdrogingsoffensief op de stuwwallen,
•    Veilige, vitale en kwetsbare functies en
•    Co-creatie van een klimaatbestendige regio

Bekijk de video voor meer informatie.

Meer nieuwsberichten

Terug naar boven