15 projecten die Wijchen duurzamer maken

Op 25 oktober 2018 is de nota ‘samen naar een duurzamer Wijchen’ tijdens de raadsvergadering aangenomen. In de nota staan 15 projecten die Wijchen duurzamer maken. Hieronder zetten we ze voor je op een rij en kun je de hele nota downloaden via de website van de gemeente Wijchen. (Het document staat onder punt 8.)

  • Verduurzaming maatschappelijk vastgoed: in 2023 ligt er een financieel meerjarenplan voor een betaalbare verduurzaming van alle gemeentelijke gebouwen die voldoen aan alle wettelijke eisen (EED en Wet Milieubeheer). Er zijn 3 gebouwen verduurzaamd.
  • Plan van aanpak voor energiemaatregelen bij bedrijven: in 2023 hebben 100 bedrijven energiemaatregel getroffen.
  • Handhaving op energie bij bedrijven: in 2023 is 60% van de bedrijven gehandhaafd op energie.
  • Warmte transitie bedrijventerreinen: in 2023 is inzicht in de haalbaarheid van een warmtenet.
  • Duurzaam/Circulair inkopen binnen gemeentelijke organisatie: in 2023 is duurzaam inkoopbeleid vastgesteld, wordt minder afval geproduceerd, is een meerjarenplan vastgesteld voor verduurzaming eigen wagenpark, wordt 100% groene energie ingekocht voor gemeentelijke aansluitingen.
  • Realisering aardgasvrije, energieneutrale en circulair gebouwde nieuwbouw: in 2023 is alle nieuwbouw die is vergund na 1 juli 2018 aardgasloos en energieneutraal gebouwd.
  • Gemeentebreed warmteplan voor bestaande woningbouw:In 2021 is een warmteplan vastgesteld op basis van de pilotwijk. Indien haalbaar, uiterlijk 2023 starten met de uitvoering van het plan van aanpak van de pilotwijk.
  • Energiemaatregelen in Lokale Prestatie Afspraken: In 2023 hebben alle woningen van corporaties gemiddeld minimaal label B en kantoren label C. Er zijn 12 energiecoaches (vrijwilligers) actief
  • Actieplan elektrisch vervoer: In 2023 zijn 2 pilots uitgevoerd voor elektrische deelauto’s en staan er minimaal 30 elektrische laadpalen in het openbaar gebied.
  • Actieplan voor het nemen van energiemaatregelen door particuliere huiseigenaren: In 2023 is minimaal €3.000.000,- voor minimaal 200 leningen verstrekt aan particuliere huiseigenaren.
  • Acties en campagnes om huiseigenaren te stimuleren tot verduurzaming (bewustwording): Jaarlijks 1.000 Wijchense huishoudens bewust maken van energietransitie.
  • Grootschalige zonne-energie mogelijk maken: In 2023 is minimaal 30 hectare aan zonnevelden gerealiseerd.
  • Faciliteren windenergie binnen de Gedragscode Windenergie Wijchen: In 2021 is minimaal 1 windinitiatief gestart (minimaal 3 turbines)
  • Regionale Energie Strategie: De bijdrage van de lokale ambitie aan de regionale ambitie afspreken en afstemming grootschalige duurzame energieprojecten met buurgemeenten.
  • Van afval naar grondstof Door vermindering transportbewegingen, afvalpreventie hergebruik afval energie besparen en CO2 uitstoot verminderen. Ook door het gebruik van afval als grondstof. Bijdrage leveren aan VANG doelstelling.

 

 

 

 

Meer nieuwsberichten

Terug naar boven